فرم ثبت مشخصات برای استخدام یا همکاری
Image

- مهمترین پارامتر در این همکاری همخوانی مهارت شما با فعالیت های ما، دسترسی سریع به شما و همچنین تعهد کاری است.
- فرض ما در مورد مهارت های شما دانش صد درصدی در آن حوزه نیست؛ فرض ما این است که در آن زمینه علاقه و روحیه پیشرفت دارید و از نظر خودتان به پیشرفت هایی نیز رسیده اید.
- در صورت تطابق مهارت شما و نیاز ما، از طریق Trello و ابزارهای مشابه همکاری خود را آغاز خواهیم کرد و به روش های مختلف توسعه خواهیم داد. فعلا نیازی به حضور فیزیکی نیست.
- کار و زحمات شما برای ما ارزشمند است بنابراین فعالیت های خداپسندانه و رایگان در چارچوب این فرم انجام نمی شود.
- بعد از ارسال این فرم چنانچه مهارت های شما با خواسته های ما هماهنگ باشد، ایمیلی حاوی اطلاعات لازم و نحوه همکاری و شکل تفاهم برای شما ارسال خواهد شد.
- اولویت خاص فقط برای افرادی که در حوزه فعالیت ما تمایل به همکاری دارند وجود دارد، بالتبع در بازه های زمانی مختلف از فرم های ارسال شده بهره خواهیم برد.

مشخصات عمومی
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
شماره تماس
چنانچه مشغول به کار هستید و تمایل دارید ما را در جریان شغل فعلی خود قرار دهید.
شغل فعلی شما(یا نام شرکت شما)
ارسال فایل رزومه اجباری نیست، اما به ما در شناخت مهارتهای شما کمک خواهد کرد.
فایل رزومه
چنانچه به عنوان شخصیت حقوقی تمایل به همکاری با گروه آموزشی تمرین را دارید، اطلاعات لازم را در اینجا بنویسید
دسترسی کدام یک از روش های دسترسی را برای ارتباط با ما می پسندید؟
مهارت ها در کدام حوزه یا حوزه ها مهارت دارید؟
لطفا در صورت تمایل به اختصار تواناییها و مهارت های خود را چارچوب موارد فوق و یا موارد مرتبط توضیح دهید :
زمینه های همکاری در کدام زمینه تمایل به همکاری با گروه تمرین را دارید؟
تولید ویدیو توانایی کدام گزینه را در خود می بینید؟
چنانچه در این زمینه یا زمینه های مشابه تجربه ای دارید آن را توضیح دهید :
ترجمه متون مهارت ترجمه شما در کدام حوزه های تخصصی بارز است؟ متوسط سرعت ترجمه شما بر اساس تعداد کلمه بر ساعت چقدر است؟
ترجمه ویدیو به فارسی مهارت ترجمه شما در کدام حوزه های تخصصی بارز است؟ توانایی خود را در کدام گزینه یا گزینه ها بیشتر میدانید؟
هر نیم ساعت ویدیو را در چه زمانی به فارسی بر میگردانید؟ (در هر یک از حالت های فوق به طور جداگانه بنویسید)